Zgłoszenie udziału w Targach należy przesyłać do 12 maja 2017 r. na karcie zgłoszeniowej na adres: projektes@rops-bialystok.pl. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej ROPS Białystok.