Wszystkie osoby, które chcą włączyć się w przygotowania oraz wziąć udział w Pikniku prosimy o przybycie lub potwierdzenie takiej chęci na adres e-mail: federacja.lomza@op.pl

Federacja dla Łomży