Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża określa uchwała nr 484/LI/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r., poz. 1377) oraz uchwała nr 604/LXIX/23 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę nr 484/LI/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża.

Zarządzenie Nr 116/23 z dnia 19 kwietnia w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego Miasta Łomża na 2024 rok.