Skład Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

1.    Hanka Gałązka
2.    Wiesław Domański
3.    Danuta Gieraga – Sekretarz
4.    Michał Korwek
5.    Maria Krupa
6.    Katarzyna Kuklińska
7.    Stanisław Oszkinis
8.    Andrzej Podsiadło – Wiceprzewodniczący
9.    Henryk Porwisiak
10.  Joanna Salwa – Anucińska – Przewodnicząca
11.  Anna Sobocińska
12.  Ewa Sznejder