Wnioski o przyznanie KDR można składać osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia ul. Polna 16 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00
Istnieje także możliwość składania drogą elektroniczną ww. wniosków oraz dokumentów, wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego ds. rodziny (Portal Informacyjno-Usługowy  Emp@tia, PIU Emp@tia),  dostępnym pod adresem: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/
Więcej informacji można uzyskać także pod numerem tel. 86 216 63 19
Poniżej wniosek wraz z załącznikiem