Postanowieniem Nr 164/2023 z dnia 29.12.2023 r. Komisarz Wyborczy w Łomży dokonał podziału Miasta Łomża na stałe obwody głosowania. Jego treść dostępna jest pod adresem https://lomza.kbw.gov.pl/uploaded_files/1703904155_164-2023.pdf.

Zostały wprowadzone w nich następujące zmiany:

  • do obwodu głosowania nr 1 – dodana została ulica Mieszka I, 
  • do obwodu głosowania nr 11 – dodana została ulica Zachodnia, 
  • do obwodu głosowania nr 12 – dodane zostały ulice: Architektów, Budowlańców, Drogowców, Elektryków, Informatyków,
  • do obwodu głosowania nr 3 – dodane zostały bloki: Romana Dmowskiego nr bloku 3 i 5 oraz Marii Skłodowskiej Curie nr bloku 2,
  • z obwodu głosowania nr 4 – wyłączono bloki: Romana Dmowskiego nr bloku 3 i 5 oraz Marii Skłodowskiej Curie nr bloku 2, które dodane zostały do obwodu głosowania nr 3
  • do obwodu głosowania nr 16 – dodana została ulica Zawadzka numery parzyste od nr 38 do 54 i nieparzyste od nr 25 do 29, 
  • z obwodu głosowania nr 22 – wyłączono numery ulicy Zawadzkiej parzyste od nr 38 do 54 i nieparzyste od nr 25 do 29, które dodane zostały do obwodu głosowania nr 16
  • w obwodzie głosowania nr 22 – pozostawiono numery ulicy Zawadzkiej parzyste od nr 56 do końca i nieparzyste od nr 31 do końca.

W związku z tym mieszkańcy bloków przy ul. Romana Dmowskiego nr 3 i 5 oraz przy ul. Marii Skłodowskiej Curie nr 2 od najbliższych wyborów głosować będą w KLUBIE SENIORA przy ul. Marii Skłodowskiej Curie (obwód nr 3),  a nie w Przedszkolu „Mały Artysta” (obwód nr 4).
Natomiast mieszkańcy domów przy ul. Zawadzkiej parzyste od nr 38 do 54 i nieparzyste od nr 25 do 29 głosować będą w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Reymonta 9 (obwód nr 16), a nie w Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Niemcewicza 17 (obwód nr 22).

Ponadto postanowieniem Nr 163/2023 z dnia 29.12.2023 r. Komisarz Wyborczy w Łomży dokonał podziału Miasta Łomża na okręgi wyborcze, ustalił ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu. Szczegóły dostępne są na stronie https://lomza.kbw.gov.pl/uploaded_files/1703936973_163-2023.pdf.