Podczas ostatniego posiedzenia Rady Budżetu Obywatelskiego członkowie rady dyskutowali o zasadach i trybie BO, proponując następujące zmiany:
•    Kwota 2500 000 zł zostaje podzielona na realizację zadań:
a)    ogólnomiejskich – 1 000 000 zł, tym: 900 000 zł na zadania o charakterze inwestycyjnym oraz 100 000 zł na zadania o charakterze społecznym,
b)    osiedlowych – po 100 000 zł na każde osiedle.
•    Koszt pojedynczego zadania o charakterze inwestycyjnym zgłoszonego w ramach kategorii zadań ogólnomiejskich nie może przekroczyć 700 000 zł,
•    Koszt pojedynczego zadania o charakterze społecznym nie może przekroczyć:
a)    w kategorii zadań ogólnomiejskich – 50 000 zł,
b)    w kategorii zadań osiedlowych – 20 000 zł.
•    Z Budżetu Obywatelskiego wyłączone są inicjatywy o charakterze inwestycyjnym zlokalizowane na terenach instytucji miejskich oraz podmiotów podległych Miastu.
•    Zadania o charakterze społecznym, których realizacja odbywać się będzie
na terenach instytucji miejskich lub podmiotów podległych Miastu, mogą być zgłaszane wyłącznie w kategorii zadań ogólnomiejskich.

Na spotkaniu została zaprezentowana nowa platforma do realizacji BO, która w zdecydowany sposób ułatwia zgłaszanie projektów, ich prezentację, a w późniejszym etapie głosowanie na zadania.