Aby wziąć udział w konsultacjach i zgłosić swoje uwagi należy wypełnić FORMULARZ KONSULTACYJNY (załącznik) i złożyć go w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża lub w Centrum Współdziałania Społecznego, Referat Partycypacji Społecznej, ul. Farna 1, 18-400 Łomża. Formularz można także wysłać pocztą tradycyjną. 

Ponadto skan wypełnionego i podpisanego formularza można wysłać na adres e-mail: ngo@um.lomza.pl.

Propozycje do projektu regulaminu konsultacji będzie można przedstawić podczas otwartego spotkania, które organizujemy dla wszystkich zainteresowanych tematem konsultacji mieszkańców Miasta 15 czerwca 2016 roku (środa) o godz. 16.00 w Domku Pastora.

Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Łomża został opracowany przez CWS. Uwzględnia on  rekomendacje wypracowane podczas warsztatów „Konsultacje z zasadami dla Łomży”, które przeprowadziliśmy 13 i 14 kwietnia w Domku Pastora we współpracy z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (raport w załączniku). W warsztatach wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, rad osiedli, rad społecznych, mieszkańcy oraz urzędnicy (więcej o spotkaniach przeczytasz TUTAJ).

Wspólnie omawialiśmy dotychczasowy regulamin konsultacji i zaproponowaliśmy zmiany, które poprawiają dostępność do procesu konsultacyjnego, m.in. zapewniają dłuższy czas na konsultacje (co najmniej 21 dni). Najważniejszą zmianą w stosunku do obecnie obowiązującej uchwały jest zniesienie ograniczenia wiekowego osób biorących udział w konsultacjach – proponujemy, by w procesie mógł wziąć każdy mieszkaniec Łomży zainteresowany przedmiotem konsultacji. Ponadto do dokumentu wprowadziliśmy rozdział dotyczący raportu z konsultacji – ma on m.in. zawierać informacje o sposobie ustosunkowania się Prezydenta do zebranych opinii wraz z uzasadnieniem w przypadku uwag odrzuconych.

Projekt konsultowanej uchwały znajdą Państwo w ogłoszeniu o konsultacjach (poniżej).