Konkurs został ogłoszony przez Prezydent Łomży wspólnie z Łomżyńską Radą Działalności Pożytku Publicznego. Mogły w nim wziąć udział organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne), spółdzielnie socjalne, osoby fizyczne, placówki oświatowe, instytucje kultury, instytucje pomocy społecznej, jednostki świadczące opiekę medyczną i inne instytucje współpracujące z wolontariuszami i organizacjami pozarządowymi na terenie miasta.

Wręczenie nagród odbyło się w przededniu Światowego Dnia Organizacji Pozarządowych. – Jestem pełen uznania dla ogromnej pracy, którą wykonujecie Państwo na rzecz społeczeństwa, jest ona wyrazem wrażliwości oraz świadomości społecznej. To szczególnie ważne w okresie, gdy cały świat zmaga się z pandemią koronawirusa. Jestem dumny z tak prężnie funkcjonujących Organizacji Pozarządowych w naszym mieście, Państwa działania są niezbędnym i bardzo wartościowym wkładem w realizację potrzeb społecznych – powiedział prezydent Mariusz Chrzanowski wręczając laureatom statuetki i nagrody finansowe.

Łomżyńskim Społecznikiem Roku do lat 20 został 17-letni Kacper Nizik, od czerwca 2020 roku zaangażowany wolontariusz Centrum Wolontariatu w Łomży. Brał udział w realizacjach programu „Korpus Solidarności” wspierającego wolontariat długoterminowy, akcji „Czyste rzeki” propagującej inicjatywę ochrony środowiska w najbliższym otoczeniu oraz „Wolontariacie dla Niepodległej”, polegającym na zaplanowaniu i wyznaczeniu miejsc pamięci narodowych wymagających prac porządkowych. Ponadto prowadził pomoc bieżącą w Centrum Wolontariatu, wynikającą z potrzeb danych wolontariuszy i organizacji.

Łomżyńskim Społecznikiem Roku powyżej 20 lat została Anna Kurządkowska-Kosińska. To od pięciu lat organizatorka wyborów Miss Ziemi Łomżyńskiej i Miss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej, w trakcie których bardzo mocno akcentowana jest tematyka typowo regionalna.  Konkurs i całe widowisko gali finałowej Miss Ziemi Łomżyńskiej to atrakcja dla mieszkańców naszego miasta, co potwierdzają statystyki oglądalności Gali Finałowej transmitowanej online na regionalnym portalu internetowym. Laureatki konkursu brały udział m.in. w Miss Tourism Metropolitan International 2019 w Kambodży, Miss Globe 2020 w Albanii, uczestniczyły w telewizyjnych programach śniadaniowych oraz otrzymywały kontrakty modowe na pracę w Mediolanie.
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:
Stanisław Kaseja, za zaangażowanie w działania na rzecz seniorów w Łomży, zastępca przewodniczącego Łomżyńskiej Rady Seniorów, publicysta w gazecie Seniora „Srebni ” i jeden z inicjatorów pomysłu „ Złotej Rączki dla Seniora”;
Jarosław Kaja, który mimo iż sam od ponad 20 lat zmaga się z bólem i niedowładem nóg wykazuje niezwykłą potrzebę niesienia pomocy innym oraz mobilizuje swoje otoczenie do aktywności społecznej. Od dwóch lat jest przewodniczącym Łomżyńskiej Rady Osób z Niepełnosprawnością, pomaga i doradza w indywidualnych przypadkach, ale też skupia się nad kwestiami ogólnospołecznymi. Skuteczność oraz efektywność podejmowanych przez niego działań wynikająca z pełnionych obowiązków uczyniły wiele dobrego dla społeczeństwa w Łomży i nie tylko.

Łomżyńską Inicjatywą Roku została uznana Doroczna Kwesta „Ratujemy Łomżyńskie Zabytki Cmentarne” organizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Zabytkowy cmentarz przy ul. M. Kopernika w Łomży powstał w 1801 roku. Jest miejscem spoczynku wielu zacnych obywateli Łomży i regionu, m.in. pisarza doby romantyzmu Feliksa Bernatowicza, Jakuba Wagi – autora „Flory Polskiej” czy młodziutkiego harcerza i peowiaka Leona Kaliwody. Na wyznaniowym cmentarzu są także ślady po dawnych rosyjskich i niemieckich mieszkańcach Łomży. Znajduje się tu około 560 obiektów zabytkowych: kapliczek, rzeźb, płyt, ogrodzeń. Od 1984 roku, co roku organizowane są kwesty na ratowanie cmentarnych zabytków. W dzieło zbierania pieniędzy każdorazowo udaje się TPZŁ zaangażować około stu wolontariuszy – od przedstawicieli lokalnych władz, poprzez dziennikarzy, prokuratorów, aktorów, parlamentarzystów, po urzędników i zwykłych mieszkańców miasta. Zebrane podczas kwest środki są głównym źródłem dochodów na ratowanie tych zabytków. Pozwoliły one jak dotąd przywrócić świetność około 300 z nich. Dotychczas uratowano niemal wszystkie znajdujące się na tym cmentarzu pomniki figuratywne, w tym zwłaszcza budzące szczególną sympatię ludzi – nagrobki dziecięce.  Efekty uzyskane z dotychczasowych prac mają ogromne znaczenie dla udokumentowania przeszłości miasta, ale także mają dużo szerszy wymiar ponadregionalny, a nawet ogólnopolski.
Wyróżnienia otrzymało Stowarzyszenie Sapere Aude za pobudzanie aktywności seniorów do działania społeczno-obywatelskiego oraz propagowanie i inicjowanie działań na rzecz Seniorów, jak również organizatorzy konkursu Wybory Miss i Miss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej.