Przewodniczący pracom Zespołu Koordynującego zastępca prezydenta Łomży Andrzej Garlicki podkreślił, że Budżet Obywatelski jest zadaniem oczekiwanym przez mieszkańców, w które angażuje się wiele osób. – Zespół analizował wszystkie zgłoszone zadania pod kątem formalnym i merytorycznym, biorąc pod uwagę zakres zgłoszonego zadania i możliwość jego realizacji, kwotę, a także, czy znajduje się ono na terenach należących do miasta. Dziękuję wszystkim, którzy się zaangażowali w wymyślanie tych projektów i apeluję do mieszkańców, aby czynnie wzięli udział już w samym głosowaniu – mówił z-ca prezydenta Andrzej Garlicki. Dodał, że planowane środki, jakie w przyszłorocznym budżecie miasta mają zostać przeznaczone na Budżet Obywatelski, wynoszą wstępnie 2 miliony złotych, w tym 100 tys. zł na Młodzieżowy Budżet Obywatelski.
Wstępna lista zadań zatwierdzonych do głosowanie przez Zespół Koordynujący Budżet Obywatelski 2020:

Nazwa zadania

Lokalizacja zadania

Koszt

CENTRUM

„Bajki” Zbigniewa Herberta w ceramice przy Galerii Aporia                         

Elewacja bloku przy ul. Dwornej 35 między przedsionkami Galerii Aporia a byłą księgarnią

25.000 zł

Bezpieczny deptak na ulicy Farnej

Ul. Farna

220.000 zł

Chodź i Parkuj Bezpiecznie

Polowa 53 A i 51 B oraz 55 B

72.273,61 zł

Ławeczka Wincenta Lutosławskiego

Stary Rynek (równolegle do kamienic z arkadami, zwrócona w stronę hali targowej)

 

Zmiana lokalizacji: ul. Długa

180.000 zł

Modernizacja i wyposażenie palcu zabaw oraz monitoring osiedla

Polowa 51 B

M. Skłodowskiej- Curie

220.000 zł

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i estetyki miasta poprzez wykonanie zagospodarowania terenu i oświetlenia wzdłuż chodnika Al. Legionów na odcinku ul. Dworcowa – budynek Wartowni

Al. Legionów (od ul. Dworcowej do wartowni)

40.000 zł

Przy -Stań

ul. Sikorskiego przy Moście Hubala parking od strony kąpieliska

70.000 zł

Urządzenie miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców

ul. Zdrojowa

60.000 zł

Złoty Jeleń Miasta Łomża

Bulwary

220.000 zł

ŁOMŻYCA

Bezpieczna i Zielona Kraska

ul. Kraska, ul. Krucza, ul. Strusia

chodnik 80.000 zł

zieleń 10.000 zł

Bezpieczne boisko do piłki nożnej przy ul. Przytulnej

Boisko do piłki nożnej przy ul. Przytulnej

150.000 zł

Bezpieczne Osiedle „Bawełna”

Łomża, ul. Wojska Polskiego 161B, ul. Studencka

220.000 zł

Budowa chodnika przy ul. Łukasińskiego

ul. Łukasińskiego

220.000 zł

Chodnik dla pieszych na terenie należącym do miasta między ul. Spokojną, a Cegielnianą między adresami Spokojna 1B oraz Spokojna 1C

ul. Spokojna 1

10.000 zł

Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Fabrycznej i Żabiej

U zbiegu ul. Fabrycznej i Cegielnianej nr działki 22429/78 (plac zabaw i 7 urządzeń siłowni plenerowej) oraz przy zjazdach w ul. Fabryczną nr działki 23780 i ul. Żabią nr działki 22514 (po 2 urządzenia siłowni)

120.000 zł

Przyjazne miejsce rekreacji- rewitalizacja placu zabaw dla dzieci

Teren rekreacyjny przy ul. Przytulnej

150.000 zł

Wymiana chodnika

Lewa strona od ul. Woj. Polskiego do ul. Harcerskiej

150.000 zł

Wyposażenie minibulwarów nad Łomżyczką- miejsce rekreacji i wypoczynku oraz przedłużenie w stronę ul. Woj. Polskiego

Rejon okolicy Łomżyczki na Łomżycy (ul. Sosnowa- Modrzewiowa)

220.000 zł

POŁUDNIE

Modernizacja infrastruktury parku miejskiego między budynkami Reymonta 11A, Prusa 11i Prusa 5

Park miejski między ulicami Prusa a Reymonta

220.000 zł

Modernizacja nawierzchni jednej z drenażem i budową ciągu pieszego

ul. Zawadzka (sięgacz)

220.000 zł

Remont ciągu komunikacyjnego wraz z parkingami ul. Słowackiego

Działka nr 10505/5 ul. Słowackiego (I fragment w stronę ulicy Spółdzielczej)

220.000 zł

Remont nawierzchni ulicy i parkingów- Konstytucji 3 Maja 4 i 3

Ul. Konstytucji 3 Maja 4 i 3 nr działki- 12229/58

220.000 zł

Remont ul. Kasztelańskiej z chodnikami i parkingami

Ul. Kasztelańska

220.000 zł

Ustawienie urządzeń fitness w Parku Jana Pawła II- Papieża Pielgrzyma

Park im. Jana Pawła II- Papieża pielgrzyma w Łomży na wysokości bud. Prusa 5 nr działki- 12173/11

50.000 zł

MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI

Młodzieżowy weekend kultury

Cała Łomża

50.000 zł

Łomża biega od Przedszkola do Juniora

Stadion Miejski

50.000 zł

Szczegółowe listy projektów zatwierdzonych do głosowania oraz odrzuconych propozycji dostępne są w załącznikach do pobrania.

UWAGA!!! W dniu 24 kwietnia podjęto decyzję o uwzględnieniu odwołań do dwóch zadań, które zostały wstępnie odrzucone przez Zespół Koordynujący. Szczegóły —>TUTAJ<—