Wybory przeprowadzono w związku z Zarządzeniem 272/2023 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 2 października 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży. 

Młodzieżowa Rada jest reprezentacją osób w wieku 13-18 lat z terenu miasta i ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny organów samorządu Łomży w sprawach dotyczących młodzieży i nie jest związana z żadną partią ani ugrupowaniem politycznym. Do jej zadań należy opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży, udział w opracowywaniu dokumentów strategicznych  Miasta na rzecz młodzieży i monitorowanie ich realizacji oraz podejmowanie działań na rzecz młodych ludzi, w szczególności edukacji obywatelskiej.

Prezydent Mariusz Chrzanowski dziękuje dotychczasowym młodzieżowym radnym za ich dwuletnią działalność i gratuluje nowo wybranym, życząc im owocnej współpracy na rzecz młodych mieszkańców miasta.

Skład MRM IV kadencji:

 1.  Maciej Bylica
 2.  Maciej Faryna
 3.  Filip Gagov 
 4.  Szymon Głodkowski
 5.  Piotr Grala
 6.  Maja Klimaszewska
 7.  Bartosz Korwek
 8.  Magda Maciejewska
 9.  Kacper Miłaszewski
 10.  Jakub Morawski
 11.  Kewin Nadolny
 12.  Gabriela Okuniewska
 13.  Marcel Pachucki 
 14.  Julia Pawłowska
 15.  Paula Pianko
 16.  Martyna Rutkowska
 17.  Maja Smolińska
 18.  Zuzanna Szczęsna
 19.  Amadeusz Szeligowski
 20.  Marta Szmit
 21.  Dawid Wiśniewski
 22.  Sandra Witkowska
 23.  Patryk Zalewski