– Z roku na rok mamy coraz większą frekwencję w uczestnictwie naszych mieszkańców w Budżecie Obywatelskim. W 2018 było to niespełna 20 tysięcy, w 2019 21,5 tysiąca, a w tym roku oddano ponad 26,5 tysiąca głosów. Progres jest więc duży. To zasługa samych inicjatorów, którzy wykonali olbrzymią pracę propagując swoje zadania oraz zbierając głosy poparcia pod nimi – powiedział zastępca prezydenta Łomży Andrzej Garlicki, który stoi na czele Zespołu Koordynującego BO.

Zadania przeznaczone do realizacji:

Centrum
1. Przy – Stań – ul. Sikorskiego przy Moście Hubala parking od strony kąpieliska – liczba głosów 2808, koszt realizacji 70 000 zł.
2. Modernizacja i wyposażenie placu zabaw oraz monitoring osiedla – ul. Polowa 51B i ul. M. Skłodowskiej-Curie – liczba głosów 2499, koszt realizacji 220 000 zł.
3. Bezpieczny deptak na ulicy Farnej – liczba głosów 1063, koszt realizacji 220 000 zł.

Łomżyca
1. Bezpieczne Osiedle „Bawełna” – ul. Wojska Polskiego 161B, ul. Studencka – liczba głosów 2934, koszt realizacji 220 000 zł.
2. Wyposażenie minibulwarów nad Łomżyczką – miejsce rekreacji i wypoczynku oraz przedłużenie w stronę ul. Wojska Polskiego – rejon okolicy Łomżyczki na Łomżycy (ul. Sosnowa – Modrzewiowa) – liczba głosów 901, koszt realizacji 220 000 zł.

Południe
1. Remont ul. Kasztelańskiej z chodnikami i parkingami – liczba głosów 1392, koszt realizacji 220 000 zł.
2. Remont ciągu komunikacyjnego wraz z parkingami ul. Słowackiego – (fragment w stronę ulicy Spółdzielczej) – liczba głosów 1313, koszt realizacji 220 000 zł.

Młodzieżowy Budżet Obywatelski
1. Młodzieżowy weekend kultury – Cała Łomża – liczba głosów 1572, koszt realizacji 50 000 zł.
2. Łomża biega od Przedszkola do Juniora – Stadion Miejski – liczba głosów 2585, koszt realizacji 50 000 zł.

Decyzja o realizacji pozostałych zadań zostanie podjęta w pierwszym kwartale przyszłego roku po przyjęciu budżetu miasta oraz rozstrzygnięciu przetargów na zwycięskie zadania. Już dziś wiadomo, że na inicjatywy mieszkańców Miasto Łomża przeznaczy około 2 mln zł (w tym 100 tys. zł na Młodzieżowy Budżet Obywatelski), bowiem z ustawy o samorządzie gminnym wynika, że ta kwota nie powinna wynieść mniej niż 0,5 % wydatków budżetowych z poprzedniego roku. Zespół Koordynujący pozostawił do rozdysponowania jeszcze rezerwę, około 470 tys. zł.

fot. Kamil Brzostowski