Centrum Obsługi Przedsiębiorców
ul. Stary Rynek 14 pok. 117
18 – 400 Łomża
Tel./Fax: 86 215 68 52
e-mail: cop@um.lomza.pl